Danh Sách Học Viên Khóa 123 B2

 • Ho Dong
 • Bình luận
 • 22 Tháng Bảy, 2017
 • Ngày khai giảng: 10/07/2017         Ngày bế giảng: 11/10/2017 TT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 1 ĐỖ MINH AN 04/02/1975 2 NGUYỄN THANH AN 17/07/1990 3 VÕ THÁI AN 21/02/1994 4 HUỲNH ĐỨC ANH 05/11/1998 5 HOÀNG HOÀI BẮC 01/10/1998 6 TRẦN HỮU CẢNH 10/08/1994 7 LÊ THỊ TƯỜNG CHÂU […]

  Danh Sách Học Viên Khóa 122 B2

 • Ho Dong
 • Bình luận
 • 11 Tháng Bảy, 2017
 • Ngày khai giảng: 24/06/2017 Ngày bế giảng: 24/09/2017 TT Họ Và Tên Năm Sinh Số CMND 1 HỒ THY AN 17/10/1994 2 PHAN HOÀNG ANH 15/03/1992 3 TRẦN TRỌNG ANH 10/06/1983 4 PHẠM NHẬT ANH 05/04/1987 5 NGUYỄN KHOA BẢO 28/01/1996 6 BÙI VĂN BIẾT 01/01/1989 7 ĐOÀN NGUYÊN BÌNH 11/02/1995 8 NGUYỄN THỊ KIM […]

  Danh Sách Học Viên Khóa 121 B2

 • Ho Dong
 • Bình luận
 • Ngày khai giảng: 12/06/2017 Ngày bế giảng: 12/09/2017 TT Họ và tên Năm sinh  Ghi chú 1 BÙI THỊ HOÀNG ANH 05/11/1996 2 BÙI THỊ VÂN ANH 16/03/1986 3 HOÀNG ANH 15/10/1982 4 LẠI TUẤN ANH 29/01/1994 5 LÊ NGỌC BẢO ANH 11/02/1983 6 MAI QUỐC ANH 28/11/1991 7 NGUYỄN TÚ ANH 07/04/1994 8 NGUYỄN […]

  Danh Sách Học Viên Khóa 62 C

 • Ho Dong
 • Bình luận
 • 20 Tháng Sáu, 2017
 • slide13

  – Ngày khai giảng: 22/05/2017             – Ngày bế giảng: 14/09/2017 TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú 1 TRẦN HOÀI ÂN 01/01/1980 2 PHẠM VĂN ANH 10/11/1984 3 NGUYỄN HỮU BIẾT 01/01/1993 4 NGUYỄN HÀ KHÁNH CHÂU 04/02/1994 5 HỨA VĂN CHỒNG 09/04/1985 6 PHẠM DUY CHUYÊN 06/05/1991 […]

  Danh Sách Học Viên Khóa 120 B2

 • Ho Dong
 • Bình luận
 • thai son 3

  – Ngày khai giảng:              – Ngày bế giảng: TT Họ Và Tên Năm Sinh Ghi chú 1 NGUYỄN HỮU ÁI 03/09/1974 2 NGUYỄN QUANG AN 10/07/1990 3 VÕ NGỌC TRÂM ANH 15/08/1994 4 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 07/10/1973 5 TRẦN HUY CƯỜNG 10/12/1973 6 NGUYỄN  THIỆN CHIẾN 25/06/1990 7 ĐÀO […]

  Danh Sách Học Viên Khóa 61 C

 • Ho Dong
 • Bình luận
 • 2 Tháng Sáu, 2017
 • Ngày khai giảng: 22/04/2017             Ngày bế giảng: 14/09/2017 TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú 1 LÊ TUẤN ANH 23/05/1993 2 NGUYỄN HOÀNG ANH 09/03/1994 3 HUỲNH NGỌC BẢO 01/01/1983 4 PHAN VĂN BẢO 01/11/1986 5 NGUYỄN VĂN BÌNH 06/06/1989 6 PHAN VĂN CHÂU 07/06/1985 7 NGUYỄN VĂN […]

  Danh Sách Học Viên Khóa 119 B2

 • Ho Dong
 • Bình luận
 • Ngày khai giảng: 03/05/2017         Ngày bế giảng: 01/08/2017 STT Họ Và Tên Năm Sinh Ghi chú 1 LÊ TRÍ AN 14/08/1996 2 NGUYỄN THÀNH AN 20/12/1993 3 NGUYỄN QUỐC ANH 24/04/1976 4 NGÔ TUẤN ANH 03/04/1989 5 NGUYỄN ĐỨC ANH 15/06/1993 6 LÊ PHƯƠNG ANH 23/07/1999 7 PHẠM TUẤN ANH 13/12/1994 […]

  Danh Sách Học Viên Khóa 118 B2

 • Ho Dong
 • Bình luận
 • Ngày khai giảng: 03/04/2017         Ngày bế giảng: 05/07/2017 STT Họ Và Tên Năm Sinh Ghi chú 1 VŨ ĐỨC ANH ANH 22/10/1995 2 TRẦN HỮU CƯỜNG CƯỜNG 22/12/1985 3 NGUYỄN ĐỨC DÂN DÂN 05/04/1977 4 HỒ ĐỨC ĐIỀN ĐIỀN 20/12/1985 5 DƯƠNG PHƯƠNG ĐÔNG 12/10/1987 6 NGUYỄN VĂN ĐỨC ĐỨC 01/01/1977 […]

  Danh Sách Học Viên Khóa 117 B2

 • Ho Dong
 • Bình luận
 • Ngày khai giảng: 18/03/2017        Ngày bế giảng: 18/06/2017 STT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 1 HUỲNH HOÀI AN 01/01/1991 2 NGUYỄN HOÀNG HOÀI AN 26/02/1998 3 NGUYỄN THỊ CHIÊU AN 02/12/1981 4 NGUYỄN HUỲNH THÙY ANH 26/04/1977 5 ĐÀM THẾ BẮC 19/03/1995 6 MAI BÁ HOÀNG BẮC 01/05/1974 7 NGUYỄN […]

  Danh Sách Học Viên Khóa 116 B2

 • Ho Dong
 • Bình luận
 • – Ngày khai giảng: 28/02/2017               – Ngày bế giảng: 01/06/2017 STT Họ Và Tên Năm Sinh Ghi chú 1 ĐỖ THÚY ÁI 04/04/1986 2 NGUYỄN ĐOÀN THANH AN 27/06/1987 3 VÕ VÂN AN 20/02/1988 4 NGUYỄN THẢO ANH 08/09/1991 5 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 28/09/1990 6 NGUYỄN THỊ […]