Biển báo nguy hiểm

 • Ho Dong
 • Bình luận
 • 25 Tháng Bảy, 2017
 • biển báo nguy hiểm

  Biển báo nguy hiểm – Ý nghĩa của các biển báo nguy hiểm Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra được dùng để báo cho người sử dụng đường, chủ yếu là người lái xe cơ giới biết trước tính chất của sự nguy hiển trên […]

  BIỂN BÁO CẤM – Ý NGHĨA TỪNG LOẠI BIỂN BÁO CẤM

 • Ho Dong
 • Bình luận
 • 10-0627

  – Biển báo cấm có lẽ là nhóm biển quan trọng nhất trong giao thông đường bộ. Nếu vi phạm là bị phạt ngay. – Nếu bạn đi đường, mà thấy những biển tròn, có nền hoặc viền màu đỏ tươi, thì đó là các biển báo cấm. Chúng thể hiện những điều cấm, chẳng hạn […]