Danh Sách Học Viên Khóa 120 B2

 • Ho Dong
 • 20 Tháng Sáu, 2017
 • thai son 3

  – Ngày khai giảng:              – Ngày bế giảng:

  TT Họ Và Tên Năm Sinh Ghi chú
  1 NGUYỄN HỮU ÁI 03/09/1974
  2 NGUYỄN QUANG AN 10/07/1990
  3 VÕ NGỌC TRÂM ANH 15/08/1994
  4 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 07/10/1973
  5 TRẦN HUY CƯỜNG 10/12/1973
  6 NGUYỄN  THIỆN CHIẾN 25/06/1990
  7 ĐÀO VĂN CHIẾN 10/05/1979
  8 MAI NGỌC CHỨC 31/12/1977
  9 NGUYỄN NGÔ PHƯƠNG DAO 07/10/1965
  10 LÊ VĂN DŨNG 11/06/1977
  11 PHẠM THANH DƯƠNG 28/12/1985
  12 BÙI HÀ HOÀNG DƯƠNG 15/08/1998
  13 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 14/03/1982
  14 NGUYỄN VĂN ĐẠT 27/10/1961
  15 NGUYỄN PHÁT ĐẠT 26/11/1990
  16 TRẦN VĂN ĐÔ 06/03/1986
  17 ĐINH HUY ĐỨC 16/06/1990
  18 TRIỆU MINH ĐỨC 06/04/1990
  19 NGUYỄN MINH ĐỨC 05/09/1983
  20 NGUYỄN MINH ĐỨC 02/02/1990
  21 LƯƠNG  HOÀNG GIA 28/03/1991
  22 NGÔ ĐỨC GIANG 18/08/1989
  23 NGUYỄN THỊ THU GIANG 15/02/1983
  24 NGUYỄN VĂN HOÀNG GIANG 20/05/1991
  25 LÝ THÀNH GIÀO 19/06/1982
  26 NGUYỄN ViỆT 23/09/1983
  27 ĐỖ THẾ HẢI 08/05/1990
  28 LÊ QUANG ĐĂNG HẢI 15/10/1984
  29 VÕ NGỌC HÂN 13/11/1981
  30 TRẦN ĐÌNH HÂN 02/01/1991
  31 DƯƠNG THỊ HUYỀN HÂN 03/02/1985
  32 HÀ THỊ THANH HIỀN 02/01/1983
  33 ÂU THỊ HỒNG HOA 21/11/1979
  34 DƯƠNG VĂN HÒA 20/08/1968
  35 HÀ HUY HOÀNG 10/03/1982
  36 VÕ THU HỒNG 30/10/1981
  37 BÙI QUỐC HUÂN 06/10/1991
  38 TRẦN QUỐC HÙNG 06/03/1989
  39 NGUYỄN MẠNH HÙNG 18/12/1997
  40 NGÔ ĐÌNH QUỐC HUY 15/06/1994
  41 PHẠM QuỐC HUY 14/11/1996
  42 LÂM QUỐC HUY 18/05/1998
  43 TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN 15/10/1980
  44 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 05/06/1980
  45 HOÀNG VĂN HƯỞNG 29/07/1994
  46 NGUYỄN VĂN HƯŨ 26/09/1989
  47 ĐOÀN MINH KỲ 07/08/1982
  48 PHẠM MẠNH KHANG 15/06/1990
  49 VÕ PHÚ KHÁNH 07/03/1985
  50 NGUYỄN KIM KHÁNH 14/10/1976
  51 HUỲNH VŨ HOÀNG KHIẾT 20/11/1988
  52 VÕ THÀNH KHÔN 15/02/1994
  53 LÊ BẢO LAN 01/06/1978
  54 DƯƠNG THANH TÂM 03/07/1987
  55 TRƯƠNG VĂN LỂ 20/10/1963
  56 Lê Nguyễn Nữ Hoài Lệ 24/06/1985
  57 Nguyễn Văn Lênh 11/07/1984
  58 Lê Văn Liêm 28/09/1986
  59 TRẦN CHÂU TRÚC LINH 02/01/1985
  60 VŨ THỊ LOAN 13/10/1981
  61 DƯƠNG THỊ KIM LOAN 01/01/1983
  62 NGUYỄN QUảNG LONG 19/06/1976
  63 TRANG TẤN LỘC 01/02/1988
  64 Nguyễn Phước Hà Mi 14/01/1996
  65 HuỲNH VĂN MINH 12/03/1981
  66 NGÔ THỊ MINH 20/03/1991
  67 PHẠM THANH MINH 24/11/1984
  68 NGUYỄN HOÀI NAM 22/05/1992
  69 TỐNG ĐỨC NAM 22/06/1982
  70 NGUYỄN NGỌC NAM 11/04/1964
  71 PHAN THÀNH NAM 09/09/1991
  72 HOÀNG VĂN NĂNG 12/04/1968
  73 TRẦN THỊ KIM NGÂN 21/08/1981
  74 HOÀNG NGỌC NGHINH 25/06/1980
  75 Lương Sĩ Hoài Nguyên 18/02/1989
  76 Đào Thị Nguyệt 07/06/1988
  77 PHẠM VĂN NHÀN 19/12/1967
  78 Dương Hoàng Nhân 02/12/1992
  79 Nhật 20/07/1968
  80 VŨ THỊ HOÀI NHUNG 29/05/1979
  81 PHẠM THỊ HOÀNG OANH 25/11/1987
  82 VÕ THANH PHI 24/05/1976
  83 LÊ VĂN PHONG 17/11/1998
  84 Lê Việt Phú 11/04/1990
  85 Nguyễn Hoàng Phúc 11/12/1993
  86 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 28/07/1996
  87 VŨ VĂN PHỤNG 15/08/1999
  88 TRẦN HOÀI PHƯƠNG 06/07/1988
  89 PHẠM ĐỨC PHƯỞNG 20/10/1959
  90 Nguyễn Thị Phượng 15/03/1988
  91 Trịnh Thanh Quang 24/04/1988
  92 TRẦN ĐÌNH ANH QUÂN 25/09/1996
  93 Hoàng Trọng Quý 02/11/1978
  94 Hồ Ngọc Sang 24/09/1986
  95 NGUYỄN  THÀNH SANG 08/11/1963
  96 TRƯƠNG HOÀI SANG 16/03/1978
  97 PHAXAISOMBATH SATHITH P1413824
  98 LÊ VĂN SONH 0101/1963
  99 Dương Đình Sơn 16/01/1991
  100 PHAN THANH SƠN 07/01/1982
  101 Nguyễn Văn Sỹ 07/12/1994
  102 Nguyễn Tấn Tài 27/01/1993
  103 NGUYỄN TẤN TÀI 22/03/1998
  104 Nguyễn Ngọc Tâm 04/07/1985
  105 Phạm Hữu Tâm 28/04/1987
  106 Nguyễn Huỳnh Thành Tâm 29/01/1988
  107 Tạ Công Tân 06/01/1980
  108 Lâm Thành Tân 23/05/1996
  109 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 01/01/1984
  110 TRẦN QuỐC TÍN 03/04/1994
  111 TRẦN TRUNG TÍN 11/09/1990
  112 NGUYỄN SONG TOÀN 01/02/1990
  113 Đặng Công Toàn 28/02/1989
  114 LÊ NGỌC TuẤN 03/09/1991
  115 ĐỖ NGỌC TuẤN 04/08/1980
  116 NGÔ ĐÌNH TuẤN 13/07/1990
  117 Phạm Thanh Tuấn 1980
  118 NGUYỄN THANH TuẤN 25/07/1980
  119 NGUYỄN THANH TUYỀN 23/04/1983
  120 TRẦN QUANG THÁI 27/10/1991
  121 NGUYỄN THỊ CHÂU THANH 02/09/1980
  122 Võ Minh Thanh 18/08/1993
  123 Nguyễn Trí Thanh 25/04/1976
  124 Lương Xuân Thành 27/10/1979
  125 PHAN TẤN THÀNH 31/08/1993
  126 TRẦN VĂN THAO 30/12/1984
  127 NGUYỄN THỊ THẢO 02/09/1992
  128 LÊ PHI THIÊN 16/12/1989
  129 PHẠM ViẾT THỌ 25/08/1984
  130 NGUYỄN DUY THUẬT 20/08/1989
  131 Lê Thị Thủy 12/01/1989
  132 Tạ Thư 20/05/1986
  133 VÕ NGUYỄN HOÀNG THƯƠNG 01/01/1982
  134 NGUYỄN VĂN THƯƠNG 25/04/1989
  135 NGUYỄN THANH THƯỢNG 10/05/1989
  136 PHẠM THỊ THÁI THU TRANG 30/11/1981
  137 TRẦN THỊ THÙY TRANG 28/04/1991
  138 PHẠM THỊ TRINH 25/12/1982
  139 VÕ ĐỨC TRUNG 02/04/1995
  140 NGUYỄN THÀNH TRUNG 31/05/1977
  141 HỒ THANH TRUNG 07/03/1985
  142 LÊ MINH ANH TRƯỜNG 12/09/1978
  143 Hồ Nhật Trường 1993
  144 LÊ MINH UYÊN 28/07/1992
  145 Nguyễn Bảo Việt 06/10/1997
  146 Triệu Thủy Vinh 23//1993
  147 Nguyễn Thành Vinh 12/07/1984
  148 NGUYỄN KHẮC VINH 02/02/1997
  149 Võ Duy Vĩnh 05/10/1991
  150 Nguyễn Văn Vịnh 09/11/1977
  151 Triệu Thủy Vinh 26/11/1997
  152 ĐỖ ĐÌNH 23/06/1971
  153 TRƯƠNG VĂN VƯƠN 28/08/1985
  154 Phạm Quốc Vương 20/11/1986
  155 NGUYỄN THỊ KIM XUYÊN 01/01/1976
  156 NGUYỄN NGỌC Ý 18/10/1992
  157 TRẦN THÁI HOÀNG 05/05/1980
  158 ĐINH THỊ HỒNG HẠNH 26/02/1978
  159 TRƯƠNG THANH TÂM 20/02/1979
  160 ĐỖ KHÁNH LINH 03/07/1999

  Trả lời

  Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *