Danh Sách Học Viên Khóa 122 B2

 • Ho Dong
 • 11 Tháng Bảy, 2017
 • Ngày khai giảng: 24/06/2017

  Ngày bế giảng: 24/09/2017

  TT Họ Và Tên Năm Sinh Số CMND
  1 HỒ THY AN 17/10/1994
  2 PHAN HOÀNG ANH 15/03/1992
  3 TRẦN TRỌNG ANH 10/06/1983
  4 PHẠM NHẬT ANH 05/04/1987
  5 NGUYỄN KHOA BẢO 28/01/1996
  6 BÙI VĂN BIẾT 01/01/1989
  7 ĐOÀN NGUYÊN BÌNH 11/02/1995
  8 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 02/09/1988
  9 ĐỖ PHƯƠNG CƯƠNG 25/03/1995
  10 HÀ CHÍ CƯỜNG 01/05/1997
  11 NGUYỄN BÁ CƯỜNG 05/09/1989
  12 PHAN THỊ VƯƠNG CHÂU 20/02/1970
  13 NGUYỄN VĂN CHIẾN 21/08/1981
  14 NGUYỄN ĐÌNH CHUYÊN 05/02/1981
  15 LƯƠNG VĂN CHƯƠNG 18/06/1990
  16 NGUYỄN VĂN DÂNG 10/10/1990
  17 ĐINH NGUYÊN KHÁNH DU 29/04/1999
  18 TRẦN HỮU DỤNG 20/03/1990
  19 ĐỖ ĐÌNH DUY 12/03/1993
  20 TRẦN TẤN ĐẠT 09/07/1990
  21 VŨ MINH ĐĂNG 22/06/1998
  22 TRẦN HẢI ĐĂNG 26/03/1994
  23 TRẦN VĂN ĐẲNG 05/01/1989
  24 ĐÀO TỪ ĐÔNG 27/03/1992
  25 NGUYỄN THỊ THANH 24/05/1982
  26 NGUYỄN DƯƠNG VŨ 23/11/1996
  27 VÕ NGỌC DUY HẢI 17/09/1989
  28 NGUYỄN BÁ TUẤN HẢI 18/11/1991
  29 LƯƠNG NGUYỄN HOÀNG HÀO 15/06/1999
  30 LƯU XUÂN HẬU 26/10/1995
  31 NGUYỄN HIỀN 26/12/1975
  32 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 17/07/1994
  33 NGUYỄN TẤN HIẾU 17/11/1998
  34 TRẦN NGỌC HIẾU 22/06/1991
  35 BÙI THỊ HOA 04/09/1997
  36 HỒ TRỌNG HOÀI 21/03/1997
  37 BÙI THANH HOÀNG 12/02/1988
  38 ĐÀO NGỌC HOÀNG 12/12/1978
  39 BÙI VĂN MINH HOÀNG 25/12/1970
  40 TRẦN VĂN HỒNG 30/09/1959
  41 NGUYỄN THỊ NHƯ QuỲNH 12/10/1988
  42 HOÀNG QUỐC HÙNG 26/07/1998
  43 NGUYỄN HÙNG 09/04/1982
  44 PHẠM QUỐC HUY 06/01/1996
  45 NGUYỄN ĐĂNG HUY 30/01/1985
  46 HUỲNH HÚC HUY 24/02/1981
  47 TRẦN PHẠM VIỆT HUY 12/07/1978
  48 NGUYỄN ĐĂNG HƯNG 18/02/1994
  49 HỒ NGỌC HƯNG 06/08/1980
  50 PHẠM TIẾN HƯNG 30/11/1991
  51 NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU 14/05/1989
  52 LÊ HOÀNG KHA 29/07/1996
  53 TRẦN NAM KHẢI 16/11/1991
  54 CAO AN KHANG 03/01/1977
  55 HUỲNH DUY KHOA 19/11/1997
  56 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 07/03/1986
  57 NGUYỄN MINH KHOA 16/08/1994
  58 LÂM PHỤNG LẬP 14/03/1995
  59 ĐỒNG ĐỨC LINH 20/03/1960
  60 NGUYỄN BÁ LINH 19/04/1989
  61 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 12/10/1991
  62 NGUYỄN ĐA LỘC 19/07/1988
  63 NGUYỄN THÀNH LUÂN 15/10/1988
  64 LA VI LUÂN 20/06/1983
  65 TRẦN VĂN MAI 01/01/1964
  66 HOÀNG NHƯ MẪN 20/04/1990
  67 ĐỖ ĐỨC MINH 12/02/1990
  68 NGUYỄN ĐÌNH MINH 12/11/1977
  69 LÂM DIỆP HOÀNG MINH 05/12/1993
  70 LÊ VĂN MINH 27/07/1988
  71 NGUYỄN HuỲNH TRÀ MY 31/12/1989
  72 MAI THOẠI MỸ 03/09/1992
  73 TỐNG THỊ NGA 25/07/1979
  74 LÝ VĂN NGAN 26/02/1954
  75 TRƯƠNG VĂN NGỌT 22/11/1983
  76 NGUYỄN ĐÌNH NGÔN 18/04/1998
  77 LÂM THÁI NGUYÊN 23/11/1988
  78 PHẠM THỊ MINH NGUYỆT 20/03/1985
  79 NGUYỄN THÀNH NHÂN 08/04/1997
  80 ĐỖ HỮU NHÂN 19/09/1998
  81 TRÀ THỊ THÚY NHI 12/06/1999
  82 NGUYỄN THỊ HẠNH NHI 14/10/1977
  83 BÙI THỊ NHUNG 20/03/1987
  84 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG 23/02/1978
  85 TRẦN TẤN PHÁT 28/12/1986
  86 NGUYỄN GIA PHÚ 30/01/1984
  87 TRẦN KIM PHÚ 04/01/1991
  88 TĂNG TRỌNG PHÚC 01/01/1981
  89 MAI THỊ PHƯƠNG 13/03/1984
  90 ĐỖ THẾ PHƯƠNG 01/01/1991
  91 TRƯƠNG NGỌC HOÀI PHƯƠNG 10/10/1990
  92 XÊN VĂN PHƯỢNG 18/07/1988
  93 HUỲNH XUÂN PHƯỢNG 01/11/1964
  94 BÙI THANH QUAN 01/01/1990
  95 NGUYỄN ANH QUỐC 04/10/1997
  96 NGÔ VĂN SANG 29/10/1995
  97 ĐỖ NGỌC 04/07/1990
  98 TRỊNH XUÂN SƠN 10/07/1996
  99 ĐỖ XUÂN SƠN 21/10/1986
  100 NGUYỄN HỮU HỒNG SƠN 24/03/1967
  101 NGUYỄN THÀNH SƠN 21/10/1984
  102 PHẠM TUẤN SƠN 15/05/1981
  103 MAI NGỌC SƯƠNG 16/03/1982
  104 NGUYỄN SỬU 03/06/1973
  105 VÕ VĂN TÀI 25/08/1976
  106 PHAN MINH TÂM 01/01/1984
  107 TRẦN MINH TÂN 26/09/1987
  108 LÊ VĂN CU 19/02/1976
  109 LÊ TRUNG TÍN 08/03/1991
  110 NGUYỄN THÀNH TÍNH 21/11/1989
  111 TRẦN THANH TOÀN 12/05/1988
  112 VÕ TIẾN TỚI 18/12/1996
  113 LÊ THANH 20/07/1975
  114 HOÀNG THẾ TUẤN 02/02/1963
  115 PHAN TÙNG 01/04/1985
  116 TRẦN THANH TÙNG 01/01/1988
  117 HỒ THỊ TUYÊN 03/08/1982
  118 ĐOÀN HÀ DUY TUYÊN 19/06/1975
  119 ĐOÀN HÀ DUY TUYÊN 19/06/1975
  120 HUỲNH THỊ MỸ TUYỀN 01/06/1997
  121 BÙI VĂN THANH 21/08/1996
  122 LÊ HOÀI THANH 20/01/1986
  123 LÂM QUỐC THANH 28/12/1981
  124 NGUYỄN QUỐC THANH 26/09/1994
  125 NGUYỄN GIA THÀNH 26/09/1993
  126 HỒ HUỲNH NGỌC THẢO 03/12/1980
  127 ĐỖ XUÂN THẮNG 25/05/1966
  128 TRẦN ĐẠI THẮNG 27/11/1993
  129 NGUYỄN HUỲNH THI 30/04/1996
  130 HUỲNH THỊ KIM THOA 06/11/1989
  131 NGUYỄN VÕ HUY THÔNG 12/12/1979
  132 LƯU QUỐC THUẦN 16/10/1981
  133 NGUYỄN VĂN THUẬN 09/07/1990
  134 NGUYỄN ĐOÀN PHƯƠNG THÙY 15/12/1988
  135 ĐINH THỊ THỦY 01/08/1974
  136 ĐINH THỊ THU TRANG 03/05/1992
  137 NGUYỄN HUỲNH MINH TRIẾT 12/06/1996
  138 LÊ VĂN TRỌNG 07/11/1992
  139 NGUYỄN THÀNH TRUNG 31/01/1996
  140 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 05/01/1983
  141 PHẠM LONG TRƯỜNG 20/09/1986
  142 LƯƠNG PHI TRƯỜNG 17/05/1998
  143 LẠI CÔNG UẨN 08/10/1974
  144 VÕ HOÀNG QUỐC VIỆT 27/12/1995
  145 VÕ VĂN VINH 07/01/1996
  146 NGUYỄN VĂN 21/12/1982
  147 VÕ TẤN 12/07/1992
  148 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 26/11/1991
  149 TRẦN QUỐC  VƯƠNG 01/01/1991
  150 NGUYỄN LÊ MINH XUÂN 28/03/1997

  Trả lời

  Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *