Danh Sách Học Viên Khóa 123 B2

 • Ho Dong
 • 22 Tháng Bảy, 2017
 • Ngày khai giảng: 10/07/2017        

  Ngày bế giảng: 11/10/2017

  TT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú
  1 ĐỖ MINH AN 04/02/1975
  2 NGUYỄN THANH AN 17/07/1990
  3 VÕ THÁI AN 21/02/1994
  4 HUỲNH ĐỨC ANH 05/11/1998
  5 HOÀNG HOÀI BẮC 01/10/1998
  6 TRẦN HỮU CẢNH 10/08/1994
  7 LÊ THỊ TƯỜNG CHÂU 12/02/1996
  8 TÔ VÂN CHÂU 26/11/1985
  9 BÙI DŨNG CHINH 01/02/1967
  10 CAO ĐĂNG CƯỜNG 04/07/1992
  11 ĐỖ MẠNH CƯỜNG 24/06/1992
  12 LA QUÍ CƯỜNG 08/03/1983
  13 VŨ ĐỨC CƯỜNG 15/04/1978
  14 TRẦN VŨ ĐÀI 26/07/1976
  15 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 13/11/1978
  16 PHẠM THÀNH ĐẠT 11/04/1989
  17 HỒ TRẦN NGỌC DIỄM 29/03/1992
  18 PHÙNG VĂN ĐIỆN 07/01/1984
  19 NGUYỄN HỮU ĐOAN 05/10/1996
  20 TRẦN VĂN ĐOÀN 01/01/1991
  21 HOÀNG VĂN ĐỨC 12/07/1998
  22 LÊ QUANG ĐỨC 01/01/1975
  23 NGUYỄN TÀI ĐỨC 20/08/1996
  24 LÊ THỊ DUNG 16/10/1993
  25 CHU QUỐC DŨNG 01/01/1970
  26 TRẦN NGỌC DŨNG 17/09/1969
  27 TRƯƠNG HOÀNG DŨNG 30/05/1999
  28 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 12/09/1989
  29 ĐẶNG TƯ DUY 22/04/1985
  30 NGUYỄN ĐÌNH THANH DUY 25/09/1997
  31 VÕ THỊ GÁI 24/06/1992
  32 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG 20/01/1995
  33 LÊ THANH HẢI 13/10/1988
  34 NGUYỄN THANH HẢI 20/11/1983
  35 PHẠM MINH HẢI 24/01/1984
  36 PHAN VĂN HẢI 21/09/1994
  37 NGUYỄN VĂN HÀNH 26/01/1996
  38 PHAN CHÍ HÀO 19/04/1994
  39 NGUYỄN NGỌC HIÊN 29/12/1995
  40 PHẠM VĂN HIỀN 23/01/1959
  41 NGUYỄN VĂN HIỂN 23/01/1984
  42 TRẦN THANH HIỂN 02/12/1989
  43 TRƯƠNG HIỆP 02/08/1986
  44 NGUYỄN TRUNG HIẾU 01/01/1991
  45 THÁI LẬP HIẾU 17/06/1988
  46 TRẦN THỊ THU HIẾU 10/05/1989
  47 QUÁCH HUỲNH HOA 02/11/1993
  48 LA HUY HOÀNG 20/03/1996
  49 TRẦN HUY HOÀNG 06/06/1994
  50 NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG 17/08/1983
  51 NGUYỄN LÊ HÙNG 25/07/1996
  52 NGUYỄN THANH HUY 09/09/1995
  53 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 28/11/1976
  54 NGUYỄN VĂN KHANH 09/08/1972
  55 DƯƠNG KHAI KHÁNH 12/04/1984
  56 VƯƠNG TƯỜNG KHÁNH 13/12/1996
  57 DƯƠNG MINH KHOA 07/06/1991
  58 HOÀNG HỮU ĐĂNG KHOA 29/09/1986
  59 NGUYỄN KHẮC KHOA 12/08/1990
  60 LÊ QUỐC KHƯƠNG 13/03/1987
  61 TRẦN NGỌC LÂM 04/07/1983
  62 CHU HÀ DUY LINH 18/02/1994
  63 ĐẶNG THỊ TRÚC LINH 24/09/1984
  64 NGUYỄN DUY LINH 07/05/1986
  65 VÕ THỊ HỒNG LOAN 03/05/1966
  66 VŨ ĐỨC LONG 17/08/1978
  67 NGUYỄN THÀNH LUÂN 20/05/1999
  68 CAO THỊ MAI 24/01/1990
  69 TIÊU ĐỨC MẠNH 29/12/1998
  70 ĐÀO QUỐC MINH 07/01/1981
  71 NGUYỄN QUỐC MINH 02/09/1977
  72 ĐỖ NHƯ NAM 19/05/1988
  73 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 17/04/1999
  74 TRẦN HOÀNG NAM 01/01/1987
  75 HOÀNG QUỲNH NGA 28/05/1985
  76 PHẠM CÔNG NGÂN 25/01/1986
  77 TRẦN THỊ TUYẾT NGÂN 20/02/1993
  78 ĐẶNG HOÀNG NGHĨA 26/05/1990
  79 NGUYỄN ÁI NGHĨA 08/02/1993
  80 NGUYỄN HỮU NGHĨA 15/06/1992
  81 NGUYỄN NHƯ NGỌC 04/06/1993
  82 NGUYỄN THỊ CHÂU NGỌC 11/04/1992
  83 PHAN THỊ Ý NGUYỆN 22/08/1982
  84 TRẦN THANH NHÃ 20/03/1997
  85 VÕ CHÍ NHÂN 07/05/1990
  86 TRƯƠNG VĂN NHỚ 01/01/1981
  87 PHẠM THỊ NHUNG 17/11/1986
  88 VĂN THỊ YẾN OANH 15/12/1987
  89 LÊ HỮU PHI 20/02/1995
  90 NGUYỄN HUY PHONG 23/08/1990
  91 VÕ ĐÌNH PHONG 29/12/1965
  92 VÕ KỲ PHONG 20/09/1996
  93 LÊ MINH PHÚ 24/01/1985
  94 LÊ HỮU PHÚC 04/01/1995
  95 HUỲNH ĐỨC PHƯỜNG 01/01/1979
  96 NGUYỄN MINH QUÂN 20/02/1989
  97 NGUYỄN VINH QUANG 14/09/1984
  98 ĐÀO NHƯ QUỲNH 24/09/1999
  99 LƯƠNG THIÊN SÁNG 01/04/1993
  100 NGUYỄN HOÀNG SƠN 15/06/1985
  101 NGUYỄN THÀNH SƠN 25/10/1985
  102 DƯƠNG HOÀNG TÀI 04/09/1995
  103 LÊ THỊ THANH TÂM 15/08/1991
  104 HUỲNH VĂN TẤN 21/05/1965
  105 ĐỖ ĐỨC THẠCH 30/10/1986
  106 HUỲNH THÁI 21/10/1986
  107 LƯU VĂN THÁI 13/11/1959
  108 VÕ MẠNH BẢO THÁI 17/03/1995
  109 HÀ DUY THẮNG 25/04/1984
  110 HỒ VĂN TOÀN THẮNG 17/01/1994
  111 PHẠM VĂN THẮNG 05/10/1990
  112 BÙI QUANG THANH 01/01/1971
  113 DƯƠNG THỊ HOÀI THANH 05/09/1982
  114 NGUYỄN THANH 13/02/1990
  115 NGUYỄN DUY THANH 21/02/1989
  116 LÊ MINH THẢO 28/06/1977
  117 LÊ THANH THẢO 25/04/1988
  118 TRỊNH NGUYỄN VĂN THỊNH 11/10/1985
  119 ĐOÀN THỊ HỒNG THƠM 05/09/1982
  120 MAI TRƯƠNG HOÀNG THÔNG 10/09/1995
  121 TRẦN QUỐC THÔNG 20/08/1995
  122 VÕ NGỌC THÔNG 12/07/1992
  123 PHẠM THỊ MỘNG THU 29/09/1990
  124 TRẦN THỊ XUÂN THU 25/02/1985
  125 NGÔ ĐÌNH THUẬN 04/01/1995
  126 NGUYỄN VĂN THUẬN 14/06/1999
  127 NGUYỄN THỊ THU THỦY 12/02/1976
  128 HOÀNG MINH TIẾN 10/03/1983
  129 NGUYỄN ĐÌNH TOÀN 07/10/1987
  130 NGUYỄN HỮU TỚI 04/05/1990
  131 LÊ PHẠM THÙY TRANG 20/01/1967
  132 LÊ THỊ THÙY TRANG 10/04/1973
  133 NGUYỄN THỊ TRÍ 08/08/1976
  134 TRẦN NGỌC TRÍ 01/07/1987
  135 HUỲNH THỊ KIỀU TRINH 12/05/1979
  136 NGUYỄN HƯƠNG TRINH 28/03/1994
  137 DU MINH TRUNG 23/01/1984
  138 NGUYỄN KHẮC QUỐC TRUNG 10/02/1992
  139 PHẠM VĂN TRUNG 06/01/1999
  140 VŨ THÀNH TRUNG 18/02/1984
  141 TRƯƠNG CÔNG TÚ 02/10/1988
  142 VƯƠNG THIÊN TỨ 25/05/1984
  143 DOÃN VĂN TỰ 12/07/1987
  144 TRƯƠNG VÕ TÙNG 24/06/1989
  145 LÊ BÁ TUYÊN 03/09/1989
  146 ĐOÀN MINH VĂN 26/11/1994
  147 HUỲNH QUỐC VIỆT 15/06/1983
  148 VÒNG GIA VINH 19/09/1994
  149 VƯƠNG VIỆT VŨ 22/11/1989
  150 NGUYỄN VĂN XIN 01/01/1983

  Trả lời

  Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *