Danh Sách Học Viên Khóa 61 C

 • Ho Dong
 • 2 Tháng Sáu, 2017
 • Ngày khai giảng: 22/04/2017             Ngày bế giảng: 14/09/2017

  TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú
  1 LÊ TUẤN ANH 23/05/1993
  2 NGUYỄN HOÀNG ANH 09/03/1994
  3 HUỲNH NGỌC BẢO 01/01/1983
  4 PHAN VĂN BẢO 01/11/1986
  5 NGUYỄN VĂN BÌNH 06/06/1989
  6 PHAN VĂN CHÂU 07/06/1985
  7 NGUYỄN VĂN CHIẾN 12/08/1988
  8 DƯƠNG THÀNH CÔNG 01/01/1988
  9 NGUYỄN CHIẾN CÔNG 01/01/1981
  10 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 01/01/1994
  11 VŨ VĂN CƯƠNG 27/05/1981
  12 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 14/11/1995
  13 LÊ THANH ĐẢM 01/01/1984
  14 TRẦN PHI ĐẰNG 20/01/1990
  15 VÕ THÀNH DANH 01/01/1992
  16 NGUYỄN VĂN ĐẢO 09/06/1982
  17 ĐOÀN VĂN ĐẠT 20/06/1996
  18 LÊ TẤN ĐẠT 01/05/1989
  19 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 30/09/1992
  20 PHẠM HUỲNH THÀNH ĐẠT 04/04/1995
  21 PHẠM TIẾN ĐẠT 28/07/1990
  22 BÙI TÁ ĐIỆP 02/04/1991
  23 LÊ HỮU DU 04/08/1994
  24 NGUYỄN TẤN DŨ 06/08/1991
  25 ĐẶNG VĂN DŨNG 11/01/1991
  26 NGUYỄN VĂN DŨNG 30/07/1996
  27 TRẦN VĂN ĐƯỢC 01/01/1973
  28 HOÀNG THÁI DƯƠNG 27/07/1986
  29 NGUYỄN KHƯƠNG DUY 12/08/1995
  30 PHẠM NHẬT DUY 25/02/1996
  31 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 10/03/1985
  32 TRẦN NGỌC HÀ 21/09/1989
  33 LÂM VIỆT HẢI 01/01/1990
  34 LƯƠNG VĂN HẢI 06/11/1995
  35 NGUYỄN MINH HẢI 01/01/1981
  36 NGUYỄN VIỆT HẢI 13/07/1981
  37 TRẦN HOÀI HẬN 01/01/1981
  38 THÁI LỆ HẰNG 11/05/1980
  39 ĐOÀN VĂN HÀO 16/04/1974
  40 NGUYỄN SỸ HIỂN 10/11/1994
  41 HOÀNG LÊ TRUNG HIẾU 24/10/1989
  42 PHẠM MINH HOÀNG 27/10/1988
  43 NGUYỄN THÁI HỌC 10/08/1991
  44 BÙI PHÚC HÙNG 26/01/1990
  45 NHAN VIỆT HƯNG 24/04/1978
  46 TRỊNH ĐÌNH KHÁNH 17/05/1979
  47 BÙI ANH KHOA 18/11/1993
  48 LÊ QUANG ANH KIỆT 07/03/1991
  49 NGUYỄN HỮU LAI 23/02/1990
  50 NGUYỄN THANH LÂM 09/02/1989
  51 TRƯƠNG ĐẠI LÂM 26/10/1990
  52 BÙI THANH LINH 10/09/1984
  53 NGUYỄN ĐỨC LINH 20/10/1979
  54 TRẦN HỮU LỘC 15/11/1994
  55 VÕ XUÂN LỘC 06/04/1978
  56 LÊ BÁ LONG 25/12/1985
  57 NGUYỄN VĂN LONG 09/01/1993
  58 NGUYỄN HUY LUÂN 25/12/1992
  59 PHẠM THÀNH LUÂN 05/01/1993
  60 VŨ ĐỨC LƯỢNG 25/02/1973
  61 ĐỖ VĂN MẪN 01/05/1987
  62 LÝ ĐỨC MINH 18/05/1987
  63 PHẠM THANH NAM 23/09/1988
  64 VŨ HÀ NAM 14/07/1987
  65 TỪ TRỌNG NGÂN 02/12/1989
  66 NGUYỄN VĂN NGHỀ 17/07/1994
  67 HỒ CÔNG NHẤT 02/02/1993
  68 NGUYỄN VĂN NHÌ 01/01/1969
  69 PHẠM HUỲNH MINH NHỰT 08/06/1992
  70 HUỲNH TẤN PHÁT 25/06/1992
  71 BÙI VĂN PHONG 05/05/1992
  72 HỒ THANH PHONG 15/09/1985
  73 LÊ HỒNG PHONG 21/09/1985
  74 LÊ THANH PHONG 14/07/1993
  75 TRẦN THANH PHONG 01/01/1986
  76 BÙI VĂN PHÚ 22/07/1995
  77 TRẦN ĐOÀN HOÀNG PHÚ 10/02/1991
  78 TRẦN BẢO PHƯƠNG 28/06/1996
  79 VÕ THẾ PHƯƠNG 05/01/1995
  80 NGUYỄN HỒNG QUÂN 20/05/1997
  81 PHAN TẤN QUÂN 02/09/1995
  82 TRẦN NGUYỄN HOÀNG QUÂN 25/01/1992
  83 TRẦN THANH QUANG 01/01/1980
  84 HOÀNG VĂN QUẢNG 20/04/1992
  85 NGUYỄN MINH QUYỀN 11/10/1993
  86 PHẠM VĂN QUYỀN 01/01/1987
  87 PHẠM NGỌC SÁNG 03/05/1983
  88 ĐẶNG THẾ SƠN 03/06/1990
  89 MẠC SỰ 01/01/1986
  90 TRẦN VĂN TÀI 01/01/1991
  91 DƯƠNG NGỌC THẠCH 18/07/1994
  92 LIỄU VĂN THẠCH 01/01/1993
  93 DƯƠNG QUỐC THÁI 16/07/1993
  94 ĐIỀN VĂN THẮNG 12/10/1993
  95 LÊ MINH THẮNG 20/07/1992
  96 HOÀNG VĂN THÀNH 21/07/1996
  97 NGUYỄN NGỌC THÀNH 17/11/1989
  98 NGUYỄN VĂN THÀNH 19/06/1992
  99 NGUYỄN VĂN THÀNH 21/10/1993
  100 NGUYỄN HỮU THẠNH 22/10/1992
  101 BÙI VĂN THẾ 01/01/1993
  102 HUỲNH VĂN THÊM 01/01/1982
  103 DƯƠNG THÔNG 02/06/1992
  104 NGUYỄN HOÀNG THÔNG 13/03/1993
  105 PHẠM NGỌC THỐNG 23/11/1978
  106 LƯU TRỌNG THỦY 25/05/1989
  107 DƯƠNG VĂN TIẾN 26/10/1991
  108 PHẠM TÍN 22/02/1993
  109 NGUYỄN CHÍ TOÀN 01/01/1979
  110 QUÁCH DUY TOÀN 13/02/1984
  111 VƯU KHÁNH TOÀN 02/12/1989
  112 NGUYỄN VĂN TRÍ 24/04/1995
  113 LÊ MINH TRUNG 02/03/1987
  114 ĐOÀN CÔNG TÚ 25/10/1988
  115 PHẠM TỨ 10/10/1971
  116 BÙI ANH TUẤN 04/10/1995
  117 LÊ ANH TUẤN 01/07/1994
  118 NGUYỄN THANH TUẤN 01/01/1982
  119 THÁI HOÀNG TUẤN 12/05/1991
  120 CẤN VĂN TÙNG 25/07/1989
  121 HUỲNH THANH TÙNG 01/01/1982
  122 NGUYỄN PHƯƠNG TÙNG 30/12/1994
  123 NGUYỄN VĂN TÙNG 16/02/1980
  124 NGUYỄN QUỐC VIỆT 10/09/1991
  125 LÊ HỒNG VINH 10/01/1994
  126 HÀ TUẤN VŨ 02/08/1995
  127 PHẠM HOÀNG VŨ 22/12/1992
  128 NGUYỄN XUÂN 15/11/1982

  Trả lời

  Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *