Danh Sách Học Viên Khóa 62 C

 • Ho Dong
 • 20 Tháng Sáu, 2017
 • slide13

  – Ngày khai giảng: 22/05/2017             – Ngày bế giảng: 14/09/2017

  TT Họ và tên Năm sinh Ghi chú
  1 TRẦN HOÀI ÂN 01/01/1980
  2 PHẠM VĂN ANH 10/11/1984
  3 NGUYỄN HỮU BIẾT 01/01/1993
  4 NGUYỄN HÀ KHÁNH CHÂU 04/02/1994
  5 HỨA VĂN CHỒNG 09/04/1985
  6 PHẠM DUY CHUYÊN 06/05/1991
  7 NGUYỄN VĂN CÔNG 01/01/1996
  8 VÕ TRÍ CƯỜNG 01/01/1992
  9 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 18/08/1980
  10 PHẠM TIẾN ĐẠT 25/10/1987
  11 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 22/02/1987
  12 NGUYỄN HUY DŨNG 08/01/1992
  13 TRƯƠNG TIẾN DŨNG 09/08/1983
  14 NGUYỄN THANH GIÀU 01/01/1994
  15 ĐẶNG THANH HẢI 07/07/1995
  16 DƯƠNG HẢI 28/05/1991
  17 NGUYỄN THÀNH HẢI 01/01/1980
  18 NGUYỄN QUỐC HIẾU 23/03/1992
  19 NGUYỄN QUỐC HÒA 10/11/1989
  20 TẠ PHƯỚC HOÀNG 10/08/1988
  21 NGUYỄN VĂN HỒNG 10/01/1986
  22 TRẦN VIẾT HƯNG 26/06/1980
  23 BÙI QUANG HUY 06/11/1993
  24 LÊ GIA HUY 07/08/1996
  25 VÕ DUY LÂM 16/11/1990
  26 PHAN HỮU LONG 23/07/1975
  27 TỒN THANH LUẬN 01/01/1986
  28 ĐẶNG HOÀNG MINH 13/10/1989
  29 PHAN VIỆT NHÂN 22/10/1989
  30 VÕ QUÝ NHANH 12/07/1987
  31 TRƯƠNG VĂN PHÁT 01/01/1992
  32 TRẦN THANH PHONG 26/04/1983
  33 LÊ XUÂN QUÂN 14/03/1986
  34 CHU ĐÀO VINH QUANG 02/10/1994
  35 QUÁCH TUẤN QUANG 01/01/1980
  36 NGUYỄN VĂN QUY 01/01/1975
  37 NGUYỄN VĂN QUYỀN 20/08/1987
  38 LÊ THỊ SƠN 30/04/1975
  39 NGUYỄN HỒNG SƠN 13/04/1992
  40 ĐÀON THÀNH SUM 12/04/1996
  41 LÊ VĂN TÀI 23/03/1992
  42 NGUYỄN VĂN TÂN 01/01/1987
  43 ĐẶNG TẤT THẮNG 09/04/1995
  44 LÊ THÔNG THANH 30/09/1991
  45 PHAN VĂN THANH 19/05/1980
  46 LƯƠNG NGỌC THÀNH 22/06/1991
  47 LÂM BỬU THIỆN 01/01/1986
  48 TRƯƠNG THANH THIỆN 09/10/1995
  49 NGUYỄN NGỌC THỊNH 29/06/1975
  50 ĐẶNG VĂN THÔNG 01/01/1978
  51 PHHAN VĂN THÔNG 10/10/1975
  52 NGUYỄN VĂN THỐNG 18/06/1996
  53 TRẦN MINH TIẾN 01/11/1995
  54 PHẠM HỒNG TIỀN 10/10/1989
  55 LÊ VĂN TÍN 19/09/1996
  56 PHAN THANH TRÌNH 01/01/1989
  57 TRẦN HỮU TRUNG 15/07/1992
  58 NGUYỄN THÁI TRƯỜNG 21/09/1986
  59 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 19/09/1991
  60 PHẠM THANH TÙNG 09/05/1986
  61 TRẦN VĂN TƯƠNG 01/01/1985
  62 LƯƠNG QUỐC ÙNG 19/06/1995
  63 PHẠM HOÀNG VIỆT 18/01/1991
  64 NGUYỄN CÔNG VỊNH 05/02/1994

  Trả lời

  Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *